Package Wastewater Treatment Solutions

Pakietowe Oczyszczanie Ścieków

Oczyszczanie Ścieków dla rozwiązań zdecentralizowanych

Oczyszczanie ścieków w obszarach zdecentralizowanych zawsze było poważnym problemem dla ochrony środowiska, a jego rozwiązanie stanowi wyzwanie techniczne dla planistów gospodarki komunalnej oraz inżynierów ochrony środowiska. Istnieje wiele odległych wsi, społeczności, obiektów turystycznych oraz obozów wojskowych i pracowniczych, które nie są podłączone do głównej sieci kanalizacji i najczęściej podłączenia te nie są wykonalne od strony finansowej oraz technicznie niewykonalne.

Oczyszczanie ścieków przy modernizacji & rozbudowie oczyszczalni 

Przychodzi czas, kiedy Oczyszczalnia Ścieków, Komunalna , czy też Przemysłowa, może wymagać znaczącej modernizacji lub nawet rozbudowy. Modernizacja zazwyczaj obejmuje poprawę wydajności procesu (wydajność oczyszczania) oraz jego efektywności, jak również wymianę wyposażenia mechanicznego. Rozbudowa oczyszczalni zazwyczaj odnosi się do zwiększenia wydajności lub do zwiększenia zdolności oczyszczania, na przykład Usuwanie Biogenów.

We wszystkich przypadkach DEVISE jest w stanie zaoferować rozwiązania, które będą wymagać minimalnego zakłócenia działania oczyszczalni oraz najmniejszych prac budowlanych i konstrukcyjnych w celu uzyskania znaczącego zwiększenia wydajności i przepływu.

Zastosowanie technologii MBBR-IFAS, w zakresie której DEVISE posiada znaczące know-how oraz doświadczenie, jak również w zakresie technologii MBR, gdzie obie te technologie mogą być wykorzystane w projekcie tak, aby DEVISE oferowało rozwiązanie stosowne do wymagań klienta. Rozwiązania te nie będą wymagać wirtualnie żadnych prac budowlanych, a przy zastosowaniu tych samych bioreaktorów DEVISE może osiągnąć wzrost wydajności oczyszczania do 100% oryginalnej wydajności w zależności od wymagań co do jakości odpływu. Kompletne rozwiązanie może zawierać szereg systemów pakietowych lub indywidualnych pozycji wraz z odpowiednim serwisem dla spełnienia wymagań co do  modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni.
 
Oczyszczanie ścieków w Średnich & Dużych Oczyszczalniach Ścieków

DEVISE rozwinął dla oczyszczalni o większych wydajnościach „ Inteligentne Rozwiązania Oczyszczania Ścieków „. Możliwe jest wdrożenie jako Systemy Pakietowe Oczyszczalni  Ścieków o średniej wielkości do wydajności oczyszczania 3000 m3/dobę. DEVISE aktualnie wprowadza takie Oczyszczalnie Ścieków,  przy zastosowaniu swojej rewolucyjnej techniki „ Ultra-Clear Bio-Oczyszczalni „, która może wytworzyć jakość odpływu odpowiednią do powtórnego użycia oczyszczonych ścieków. 

Nawet dla większych oczyszczalni, do 10.000 m3/dobę (50.000 RLM) DEVISE posiada (Inteligentne Pakietowe Rozwiązania) przy zastosowaniu kombinacji procesów oczyszczania Wysokowydajnego oraz inteligentnego projektu & inżynieringu w celu dostarczenia oczyszczalni kompaktowych i pakietowych, które mogą być przemieszczane, jeśli to potrzebne. Dla tego typu projektu, we wzmocnionych zbiornikach ze stalowych paneli wznoszonych na miejscu, ma miejsce proces MBBR-IFAS.

Oczyszczanie Ścieków w sektorze przemysłowym

 Jakość odpływów przemysłowych ścieków różni się znacznie w zależności od typu przemysłu. Nawet w obrębie tej samej gałęzi przemysłu można zaobserwować znaczne różnice w charakterystyce ścieków do oczyszczenia. Z tych powodów, każde zastosowanie wymaga specjalnego projektu i podejścia, aby spełnić wymagania klienta. Wiele innych parametrów również wprowadza trudności, które projektanci procesu i inżynierowie muszą rozwiązać, aby stworzyć odpowiednie rozwiązanie dla oczyszczenia odpływów przemysłowych.
Podejście techniczne firmy DEVISE w tych zastosowaniach charakteryzuje się analitycznym badaniem jakości ścieków, ich podatności na oczyszczanie oraz dostarczeniem rozwiązania, które jest tak kompaktowe i prefabrykowane jak to tylko możliwe. Ta ostatnia cecha jest bardzo korzystna dla przemysłu, ponieważ wymaga znacznie mniej miejsca niż metody konwencjonalne, a także zapewnia rozwiązanie, które ogranicza zakłócenia w pracy zakładów przemysłowych.

Trzeci stopień oczyszczania ścieków

DEVISE ENGINEERING  projektuje i konstruuje autonomiczne systemy pakietowe dla Oczyszczania Trzeciego Stopnia, którego celem jest odzysk wody i jej powtórne użycie. Systemy składają się z jednostek wstępnie prefabrykowanych i zainstalowanych wewnątrz odpowiednio zmodyfikowanych kontenerów ISO dla łatwego ulokowania, szybkiej instalacji i rozruchu.
DEVISE stosuje wysokiej jakości moduły membranowe Ultra-filtracyjne i w pakiecie są zawarte wszystkie niezbędne systemy wyposażenia i kontrolek dla kompletnej instalacji.
Oferujemy szeroki zakres wydajności odpowiednich dla oczyszczania ścieków komunalnych lub przemysłowych.

Oczyszczanie ścieków komunalnych & przemysłowych oraz odwadnianie osadów

Osad nadmierny generowany w procesie wstępnego i biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych & przemysłowych musi być zagospodarowany w każdej oczyszczalni, dużej czy małej. W większych oczyszczalniach ścieków, zagęszczanie i odwadnianie osadu nadmiernego zawsze uważano za konieczne, bez względu na koszty.
W mniejszych i zdecentralizowanych Oczyszczalniach Ścieków, gdzie dostępne środki są zawsze niższe, postępowanie z osadem na miejscu (zagęszczanie & odwadnianie) może nie być tak oczywiste, z powodu wysokich kosztów inwestycji, zwiększonych z powodu stosunkowo wysokich kosztów budowy oczyszczalni (budowa, wyposażenie, orurowanie, wyposażenie pomocnicze, itp.).
„ Kontenerowe Stacje Odwadniania Osadów „ firmy DEVISE zapewniają rozwiązanie pierwszej klasy dla małych Oczyszczalni Ścieków w rozsądnych cenach i, co najważniejsze, są one postaci całkowicie zautomatyzowanych jednostek pakietowych, które są gotowe "pod klucz".


 

Cookies are small text files that are stored in our browser while browsing the web. Their purpose is to notify the site that the user visits for his previous activity. They typically describe our username and password when we visit the same site later, remember us and do not need to login.
 

Learn More ...

These are the cookies used by our website to improve your browsing and temporarily store your preferences.

Disabling them is likely to cause problems in viewing the site .

You can set your browser to block or alert you to these cookies, but some parts of the site will not work properly.