Technical Services

Usługi Techniczne

DEVISE ENGINEERING S.A. opracował wiele innowacyjnych systemów kompaktowych i prefabrykowanych, które są doskonałymi rozwiązaniami do oczyszczania ścieków w małych społecznościach i osiedlach  ( tzn. nasz typoszereg wydajności produktów zaczyna się od 40 m3/dobę do 5000 m3/dobę. Mogą one być też wyjątkową alternatywą dla oczyszczania ścieków z odpływów przemysłowych. DEVISE oferuje swoim klientom wysoki standard usług i zawsze stara się znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania dla ich celów w zakresie ochrony środowiska.

DEVISE ENGINEERING S.A. specjalizuje się w PROJEKTOWANIU-INŻYNIERINGU & PRODUKCJI Specjalnych Pakietowych ( Prefabrykowanych ) Oczyszczani Komunalnych dla przepływów pomiędzy 500 – 5000 m3/dobę, podczas gdy możemy również dla dostarczać pewne specjalne rozwiązania z Częściowo Prefabrykowanych Oczyszczalni dla Wydajności do 10.000 m3/dobę.
Dla Konwencjonalnych Technologii Komunalnych Oczyszczalni Ścieków większych niż 10.000 m3/dobę możemy zaoferować Specjalistyczny projekt i usługi inżynieryjne. Jeśli chodzi o Wyposażenie i Maszyny, korzystamy ze standardowych producentów wyposażenia.

Nasz zakres dostaw jest bardzo wyspecjalizowany i bardzo innowacyjny i zaspokaja wiele „ Zdecentralizowanych Zastosowań Oczyszczania Ścieków „, oraz posiadamy rozwiązania dla wielu wymagających zastosowań Oczyszczania Ścieków Przemysłowych w różnych sektorach przemysłowych, a także oferujemy klientom w każdym przypadku projekt oczyszczalni.

Nasz zakres dostaw i usług może zostać streszczony w następujących punktach:

OCZYSZCZALNIA & WYPOSAŻENIE

Sektor oczyszczania ścieków
• „ Pakietowe Oczyszczalnie „ do podczyszczania Ścieków
• „ Pakietowe Oczyszczalnie dla biologicznego oczyszczania ścieków wykorzystujące:
- technologię M.B.B.R. – IFAS
- technologię Ultra-filtracji membranowej (MBR)
- technologię M.B.M.R. opracowaną przez DEVISE
* „ Pakietowe Oczyszczalnie „ dla oczyszczania trzeciorzędowego przy użyciu systemów membran Ultra-filtracyjnych
Sektor Uzdatniania wody
• „ Pakietowe Oczyszczalnie „ do uzdatniania wody pitnej stosujące;
- technologie Ultra-filtracji
- konwencjonalne technologie klaryfikacji i filtracji
- Odwróconą Osmozę

USŁUGI

Projekt Procesu & Inżyniering Oczyszczalni
Szczegółowy Inżyniering
Projekt Oczyszczalni dla Klienta
Konsultacje z Klientem
Instalacja wyposażenia i systemów
Rozruch & Odbiór oczyszczalni
Proces & Oczyszczalnia
Nadzór i Monitoring Oczyszczalni i Urządzeń
Konserwacja i usługi posprzedażowe

DEVISE jest obecnie aktywny w następujących sektorach

GOSPODARKA KOMUNALNA

• Osiedla & Społeczności
• Mieszkania Prywatne
• Obiekty Turystyczne i Sportowe
• Szpitale
• Wieże
• Obozy Wojskowe
• Porty

PRZEMYSŁ

• Produkcja / Przetwórstwo Żywności
• Produkcja Napojów Niskoalkoholowych
• Winiarnie, Browary
• Przemysł Tekstylny
• Szpitale, Zakłady Farmaceutyczne
• Przemysł Chemiczny
• Olej & Gaz – Petrochemie
• Zakłady Drobiarskie
• Rzeźnie
• Kopalnie
• Składowiska Odpadów
• Gaz Łupkowy

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA

• Projekt & Dostawa Kompletnych „ Inteligentnych Rozwiązań Pakietowych „ dla Uzdatniania Wody & Oczyszczania Ścieków
• Kontrakty „ Pod klucz „ w sektorze prywatnym
• Współpraca z lokalnymi kontrahentami w zakresie kompletnych dostaw


 

Cookies are small text files that are stored in our browser while browsing the web. Their purpose is to notify the site that the user visits for his previous activity. They typically describe our username and password when we visit the same site later, remember us and do not need to login.
 

Learn More ...

These are the cookies used by our website to improve your browsing and temporarily store your preferences.

Disabling them is likely to cause problems in viewing the site .

You can set your browser to block or alert you to these cookies, but some parts of the site will not work properly.